The Importance of Using Social Media in the Promotion of Cinema Films: Example of TRNC Films

Ahmet Can Temel, Ayhan Dolunay, İzlem Kanlı

Abstract

Art is a universal and integrating phenomenon which has the feature of conveying the emotion experienced by people to others in the clearest way through visual and auditory language. The art of cinema has the power to convey what is experienced and what is wanted to be conveyed as it is. National cinemas include the cultural structure of the country, representations of cultural and national identities, the historical structure, and natural environments of the country in the context of their content. Considering all this, movies serve as a social mirror. It also contributes to the recognition of nations. In the films they watch, the audience closely witnesses the social and cultural structure of the relevant country. Social media, which is one of the most popular areas of today, occurs as an important marketing tool in movies. The purpose of this study is sheding light on social media’s function and impact in the promotion of movies that were produced in North Cyprus that is simultaneously not politically or internationally recognized. In this context, the semi-structured in-depth interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the research. Semi-structured interviews with the directors were conducted online by video recording over Google Meet. The content analysis technique was used to analyze the data obtained from the interviews. The findings of the study also reveal that the state should create a cinema fund and develop practices that encourage movie-making. Additionally, it is thought that the implementation of the sponsorship law will eliminate the difficulties of the movies in finding sponsors. Apart from this, the findings also show us that when social media is used with planned, systematic, active, and rich content, the cinema industry will develop in Northern Cyprus and the promotion of the country will be possible without embargoes blocking it.

 

Keywords: cinema, social media, marketing, TRNC.

 

DOI: https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.60.45

 


Full Text:

PDF


References


AKYOL, M., & KURUCA, Y. (2015). Sinema filmlerinin pazarlanmasında sosyal medyanın kullanımı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(1), 64-92.

ALAN, A.K., KABADAYI, E.T., & ERIŞKE, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Pazarlamasi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 493-504. https://doi.org/10.17755/esosder.334699

AYTEKİN, M., & YILDIZVİRAN, M. (2021). Sinema Tanıtım ve Reklam İlişkisi Bağlamında Türk Sinema Endüstrisinde Sosyal Medya Kullanımı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 35, 217-238. https://doi.org/10.31123/akil.886926

CANIKLIGIL, İ. (2007). Dijital Video ile Sinema. İstanbul: Pusula.

CAKMAK, A.C., & CENGIZ, H.A. (2016). Eğlence Pazarlaması Kapsamında Tüketicilerin Sinema Filmlerine Yönelik Tercihi ve Tatmin Boyutu Üzerine bir Araştırma: ‘Fetih1453’ Filmi Örneği. Turkish Journal of Marketing, 1(1), 47-75. http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v1i1.4

CENGIZ, H. (2012). Eğlence pazarlaması kapsamında tüketicilerin sinema filmlerini algılama boyutu: Fetih 1453 filmi örneği [Master's thesis, Sosyal Bilimler Institute]. Acikbilim. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/647036

ETI, H.S. (2021). Geleneksel ve Dijital Pazarlama Stratejilerinin Nasıl Birlikte Yürütüleceğine İlişkin Bir Yaklaşım. Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 42-52.

KARAKAYA, S. (2004). Küreselleşme, kültürel yayılmacılık ve ulusal sinemalar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 64-71.

KARATAS, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

MUSTAFA, B.H.M. (2018). Sosyal medyanın gelişimi ve toplumda sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Erbil Salahaddin Üniversitesi örneği [Master's thesis, Sosyal Bilimler Institute]. Acikbilim. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260910

ODABASI, K. (2010). İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.

OKKAY, I. (2020). Film Yapımında Ekonomik Bir Destek Olarak Film Sponsorluğu. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(3), 1099-1111. https://doi.org/10.21547/jss.690395

ÖĞE, M.S. (2020). İzleyicinin sinema filmi tercihlerinde sosyal medyanın etkisi [Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Institute]. Maltepe University Institutional Repository. http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12415/6355#:~:text=Bu%20ba%C4%9Flamda%20%C3%B6nce%20literat%C3%BCr%20taramas%C4%B1,fazla%20takip%20ettikleri%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1km%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r

SERDAROĞLU, F. (2016). Sinema neden sanattir? Sinemayi sanat olarak ele alan bir araştirma ne tür bir yaklaşim benimsemelidir? Kurgu, 24(2), 113-125.

SOLMAZ, B., TEKIN, G., HERZEM, Z., & DEMIR, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Uzerine bir Uygulama. Selcuk Iletisim, 7(4), 23-32.

UFUK, U. (2017). İran yeni dalga sineması ve Majid Majidi’nin “Cennetin Çocukları” filmi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 333-342.

UNAL, A., & NARDALI, S. (2010). İşletme ve pazarlama etiğine giriş. In C. AY, B. KARTAL, & S. NARDALI (Eds.), Pazarlamada Etik Yaklaşımlar (pp. 2-28). Ankara: Detay Yayıncılık.

YANMAZ, P. (2006). Turizm tanıtımında sinemanın rolü [Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitusu]. DSpace. http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/10781

YANMAZ, P. (2011) Turizm tanıtımında sinemanin rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2).

YAVUZ, A.O. (2020). Sinema Filmlerinin Tanitiminda Bir Halkla Ilişkiler Araci Olarak Instagram’in Kullanilmasi: Müslüm Filmi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 1262-1292. https://doi.org/10.19145/e-gifder.646367

YILDIRIM, A., & SIMSEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6th ed.). Ankara: Seckin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.